Forward-Looking-Loksewa-Preparation-Class-Form-2020

सुचना ‼ सुचना ‼ सुचना ‼
अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार बनाउने उदेश्यले परिलक्षित (Forward Looking) संस्था द्वारा लोक सेवा आयोग तयारी कक्षाको लागि आवेदन फारम मिति २०७६/११/२९ गते देखि २०७६/१२/१४ गते दिनको ४.०० बजे सम्म खुल्ला रहने ब्यहोरा सर्हश जानकारी गराउनुको साथै उक्त कक्षाको लागि ईच्छुक ब्याक्तिहरुबाट निबेदन आहृवान गरिन्छ । उक्त आवेदन फारम परिलक्षित (Forward Looking) संस्थाबाट वा परिलक्षित संस्थाको website www.flooking.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ । यस सुचना / बिज्ञापन संग सम्बन्धि आबस्यक सम्पूर्ण निणय गर्ने अधिकार संस्थामा सुरक्षित रहने छ ।
हालको लागि छनोट गरिने संख्या : १४ जना
छनोट गर्दा ग्राहयाता प्राप्त गर्ने ब्याक्तिहरु :
 निरन्तर लोक सेवा तयारी गरीरहेका ब्याक्तिहरु ।
 लोकसेवा परीक्षामा सहभागि जनाई सकेका ब्याक्तिहरु ।
 भबिस्यमा लगातार तयारी गर्ने ब्याक्तिहरु ।
आवश्यक कागजातहरुः
 अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपि ।
 शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 हस्त लिखित निवेदन ।
 यसभन्दा पहिले पनि सहभागिता जनाईसकेको प्रमाण ।
 अन्य आबस्यक प्रमाणहरु ।

परिलक्षित (Forward Looking)
कुपण्डोल हाईट, ललितपुर
फोन न.०१ ५०१०५२३, ०१ ५०१०७३०
E-mail: info@flooking.org.np
Website: www.flooking.org.np

सुचना प्रकाशित मितिः २०७६।११।२९ (12th March 2020)
निबेदन दिनुपर्ने अन्तिम मितिः २०७६।१२।१४ (27th March 2020)

Similar Posts