Loksew (Public Service) preparation class application notice: 2018 (2nd notice)

सुचना ! सुचना ‼! सुचना ‼!

अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको क्षामता अभिवृद्धि र स्वरोजगार बनाउने उदेश्यले परिलक्षित (Forward Looking) संस्था द्धारा लोक सेवा तथा शिक्षा सेवा आयोग तयारी कक्षाको लागि आवेदन फारम मिति २०७५/०५/१७ देखि २०७५/०५/३१ गते सम्म खुल्ला रहने सर्हश जानकारी गराउनुको साथै उक्त कक्षको लागि ईच्छुक ब्याक्तिहरुबाट निबेदन आहवान गरिन्छ । उक्त आवेदन फारम परिलक्षित (Forward Looking) संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

छनोट गरिने संख्या : ३ जना ।

छनोट गर्ने आधारहरु :

  • दलित ।
  • महिला ।
  • आदिवासि-जनजाति ।
  • अन्तरवार्तामा असफल भएकाहरु ।
  • लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षामा सहभागि जनाई सकेकाहरु ।

आवश्यक कागजातहरुः

  • अपाङ्गता परिचय पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • निवेदन र
  • अन्य आबस्यक प्रमाणहरु

परिलक्षित (Froward Looking)

कुपण्डोल हाईट, ललितपुर

फोन न ०१५०१०५२३, ०१५०१०७३०

Website: www.flooking.org.np

Email: info@flooking.org.np

(Notice published date: 2nd September 2018; 17th Bhadra 2075)

Download the Form

 

Forward Looking © 2015 : Designed and Developed by Bishnu Prasad Ghimire : Co-operated by Baburam Neupane